Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervorming onder Michel 1 ?

De wettelijke pensioenen zijn voor de staat een kost die ieder jaar met 4,5 % toeneemt, dit is meer dan de inflatie en de economische groei samen. Sinds eind 2011 en vanuit deze alarmerende vaststelling, hebben de opeenvolgende ministers van Pensioenen hervormingen doorgevoerd met het oog op het verzekeren van het voortbestaan van het pensioenstelsel. Deze hervormingen worden in de toekomst voorzien: Verhogen van de pensioenleeftijd; Invoeren van een puntensysteem voor de pensioenberekening (2030); Afschaffen [...]