Optie diefstalverzekering

Een brandverzekering dekt meer dan enkel schade door brand. Zo worden onder andere volgende waarborgen standaard meeverzekerd in de basiswaarborgen van uw polis: stormschade, glasbraak, aanrijding door voertuigen, beschadiging aan onroerende goederen door dieven, waterschade, natuurrampen, .... Daarnaast kan u kiezen om een aantal optionele waarborgen te onderschrijven. Eén daarvan is de waarborg diefstal van inboedel. Indien u deze extra waarborg niet heeft onderschreven bent u enkel verzekerd voor de beschadigingen aan uw woning en inboedel: [...]

Optie diefstalverzekering2017-09-26T13:49:16+02:00

Verkeerspolis

Als bestuurder van een motorvoertuig wordt u dankzij deze polis vergoed voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt. Deze verzekering kan met of zonder verplichte verzekering BA Motorvoertuigen onderschreven worden. Let op: wanneer u het voertuig bestuurt als werknemer en tijdens uw professionele verplaatsingen, wordt u vergoed in kader van de arbeidsongevallenverzekering. Volgende waarborgen kunt u onderschrijven: waarborg overlijden, waarborg blijvende invaliditeit, waarborg dagvergoeding (TAO), waarborg medische kosten. Een formule op uw maat. [...]

Verkeerspolis2017-09-26T13:49:16+02:00

Verzekering persoonlijke ongevallen

De polis Persoonlijke Ongevallen is een heel soepele polis: u kiest zelf uw waarborgen. Hebt u al een hospitalisatieverzekering? Geen probleem: de ongevallenverzekering en hospitalisatieverzekering vullen elkaar perfect aan. De ongevallenverzekering voorziet bijv. ook een vergoeding bij blijvende letsels. Ongevallenverzekering aangepast aan uw noden Deze polis biedt een antwoord op de financiële gevolgen van een ongeval. Voor zelfstandigen dekt deze verzekering zowel ongevallen tijdens het privéleven als tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit. Bij loontrekkenden [...]

Verzekering persoonlijke ongevallen2017-09-26T13:49:19+02:00
Ga naar de bovenkant