Verzekering voor huurdersaansprakelijkheid verplicht in Vlaanderen en Wallonië

Sinds 1 januari 2019 geldt een aanpassing van de regionale huurwetgevingen die in sommige  gevallen een verplichte verzekering voor huurder en/of verhuurder inhoudt. In Brussel en Wallonië is de huurwetgeving het voorbije jaar aangepast. In Vlaanderen is de wijziging voorzien voor 1 januari 2019. Wat verandert er op vlak van verzekeringen? Vlaanderen De huurder is verplicht om een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, ten minste met de waarborgen Brand en Waterschade. De verhuurder is verplicht om [...]

Verzekering voor huurdersaansprakelijkheid verplicht in Vlaanderen en Wallonië2019-01-17T08:42:50+01:00

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

De objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is, zoals het contract arbeidsongevallen, een wettelijk verplichte verzekering. Bij het afsluiten van de polis is de verzekeringsmaatschappij verplicht een verzekeringsattest af te leveren dat moet worden overgemaakt aan de burgemeester. Volgende inrichtingen dienen een dergelijke verzekering af te sluiten: Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt Restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt Hotels en motels [...]

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing2013-11-30T17:10:43+01:00
Ga naar de bovenkant